Wanneer een psycholoog?

De psychologen van PIP Hilversum bieden laagdrempelige hulp

Voor veel mensen is de stap naar een psycholoog groot. Denk niet te snel dat u zelf uw problemen moet oplossen, of dat kwesties eerst erger moeten worden voordat u een afspraak bij een psycholoog maakt. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter we u kunnen helpen.

Hoe werkt een eerstelijnspsycholoog?

In het eerste gesprek wordt besproken wat het probleem is waarbij u ondersteuning wenst. De eerstelijnspsycholoog van PIP Hilversum stelt een voorlopige diagnose. Soms maken we daarbij gebruik van vragenlijsten.

 

Er wordt door ons een behandelplan opgesteld, dat we met u zullen bespreken.

Vervolgens werken we in de behandeling samen met u aan een oplossing. Een gesprek met een eerstelijnspsycholoog duurt 45 minuten.

Binnen het nieuwe Zorgprestatiemodel wordt er gewerkt met HONOS+, een vragenlijst die indicatie geeft van de zorgzwaarte. Deze lijst zal uw behandelaar met u doornemen bij aanvang van de behandeling en op evaluatiemomenten. 

 

PIP Hilversum doet haar best om professioneel te handelen. Mocht er onverhoopt aanleiding toe zijn, dan kunt u informatie over onze klachtenprocedure opvragen via het contactformulier.

U kunt ook informatie vinden op de website van de LVVP over de klachtenregeling van de beroepsvereniging of op de website van P3NL.

De eerstelijnspsycholoog biedt onder meer hulp bij:

 • Angst en paniek
 •  Depressie
 •  Echtscheidingsproblematiek (eventueel mediation)
 •  Vage lichamelijke en pijnklachten
 •  Sociale vaardigheidsproblemen
 •  Opvoedings- en gezinsproblemen
 •  Overspannenheid en burn-out
 •  Verwerkingsproblemen / psychotrauma (mede met behulp van EMDR)
 • Verslavingsproblematiek
 •  Dwanghandelingen
 •  Gedragsproblemen
 •  Ziekte of verlies
 •  Eetproblemen
 •  Eenzaamheid
 •  Relationele en seksuele problemen
 •  Arbeidsgerelateerde problematiek