PIP met ouders en leerkrachten

De kinderpsycholoog voor kinderen én volwassenen

Uw kind of leerling is uw zorg. Uw kind doet het op eigen kracht, maar staat er niet alleen voor. Klinkt een afspraak met een psycholoog of coach als een grote stap? Zie het als een kleine stap in de juiste richting. Uw psycholoog bij PIP Hilversum is uw deskundige en betrokken buitenstaander. Gun uw kind een extra steuntje in de rug.

Speciaal voor kinderen

Waar zou je over willen praten? Cindy en Martine willen je graag helpen als je het even niet weet of gewoon iets wilt vertellen. Voordat je bij één van de psychologen komt, hebben jouw ouders een gesprek waarin zij vertellen waar je ongeveer mee zit. Daarna kom jij in de praktijk om te praten en te spelen. Na de behandeling bespreken we samen met je ouders hoe het is gegaan.

Wat jij vertelt is privé. De psychologen bewaren al jouw geheimen heel goed, maar soms is het wel nodig dat we iets van jouw geheim met je ouders delen. Dat betekent wel dat je alles mag vertellen wat je maar wilt. Ook als het weer goed met je gaat, mag je nog een keer langskomen.

 

Heb je vragen, dan mag je altijd bellen naar 035 - 720 09 04 of mailen naar info@piphilversum.nl.

Kinderpsycholoog

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Hoe dit in zijn werk gaat, verschilt per gemeente. PIP Hilversum heeft een raamovereenkomst met gemeenten Gooi en Omstreken. De gemeenten Wijdemeren en Gooise Meren vallen ook onder deze overeenkomst. U kunt op de gemeentelijke website bekijken wat de voorwaarden voor toegang tot de jeugd–ggz per gemeente zijn.

De huisarts of jeugdarts geeft een verwijzing af. Er is van de gemeente c.q. het lokale wijkteam een beschikking nodig. Voor kindercoachingsgesprekken en ouderbegeleiding kunt u zonder tussenkomst van de gemeente bij een psycholoog van PIP Hilversum terecht. Deze gesprekken zijn voor eigen rekening: € 120,- per gesprek.

Ieder kind is uniek

Soms signaleert u als ouder of leerkracht dat er in de ontwikkeling van uw kind of leerling iets niet naar verwachting loopt. Bijvoorbeeld op het gebied van het gedrag, vraagt het kind veel negatieve aandacht, is het kind erg druk of luistert hij of zij slecht. Maar ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling kan het kind niet lekker in zijn of haar vel zitten, somber of angstig zijn of problemen hebben bij het contact met leeftijdsgenootjes. Misschien heeft u ook vragen op het gebied van leren, zoals over de aandacht, concentratie of intelligentie van het kind.

De kinderpsycholoog kijkt samen met u naar de situatie en geeft advies. U krijgt iedere ondersteuning die u en uw kind of leerling nodig hebben. Dit kan door het uitvoeren van een psychologisch onderzoek. Hierbij vult u als ouder of leerkracht vragenlijsten in en voert PIP Hilversum een testonderzoek uit met het kind. Er zijn verschillende soorten onderzoeken, zoals een intelligentie- of persoonlijkheidstest en een neuropsychologisch onderzoek. Deze kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie worden uitgevoerd.

Intelligentietest
Onderzoek om de cognitieve vaardigheden van een kind in kaart te brengen.

 

Persoonlijkheidsonderzoek
Onderzoek om het karakter en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te peilen.

 

Neuropsychologisch onderzoek
Onderzoek om aandacht en concentratievaardigheden te analyseren.

Stel uw vraag

Psychologisch onderzoek

Wat is er aan de hand? Hoe kan uw kind of leerling het beste geholpen worden? Dat is het doel van een psychologisch onderzoek.

 

Door dit onderzoek verkrijgt u aanvullende informatie en handvatten hoe u het probleem zelf kunt aanpakken. Eventueel geven wij u ook een behandeladvies of stellen we een diagnose vast, bijvoorbeeld ter ondersteuning van aanvragen voor extra begeleiding op school.

Individuele behandeling of gesprekken met het kind, waarbij door middel van spel, creatieve middelen, rollenspellen en gesprekjes het probleem wordt aangepakt, zijn mogelijk. Ook begeleidende oudergesprekken en overleg met de school kunnen onderdeel van de begeleiding zijn.

 

U komt bij PIP Hilversum terecht bij een onafhankelijke, maar betrokken buitenstaander. Weet u niet zeker of uw kind geschikt is voor eerstelijnspsychologie? Stel gerust uw vraag aan de kinderpsycholoog van PIP Hilversum.

Aanvullende informatie voor ouders

Informatie voor gescheiden ouders
Toestemmingsformulier

PiPHilversum doet haar uiterste best om professioneel te handelen. Mocht u toch ontevreden zijn nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht te verhelpen. Mocht dit onverhoopt toch niet tot een oplossing leiden kunt u informatie over de afhandeling van klachten door onze beroepsvereniging vinden. Informatie op LVVP klachten en geschillenregeling kinderen en jongeren onder 18 jaar of kijk op P3NL

Neem contact op met PIP Hilversum