De vergoeding van PIP

PIP Hilversum geeft duidelijkheid

De stap naar een psycholoog kan onzekerheid met zich meebrengen. U wilt een helder beeld van de kosten en vergoeding. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze zaken bij psychologenpraktijk PIP Hilversum.

 

Voor vragen kunt u ook bellen naar 035 - 720 09 04 of het contactformulier invullen.

Aanmelden bij PIP

Als u zich aan wilt melden bij psychologenpraktijk PIP Hilversum, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Om voor vergoeding door verzekeraar (volwassenen) of gemeente (kinderen en jongeren) in aanmerking te komen, moet de huisarts een vermoeden hebben van een DSM-stoornis.

Zonder verwijzing kunt u bij PIP terecht voor onder meer (kinder)coaching, ouderbegeleiding, arbeidsgerelateerde problematiek. Wij helpen u dan tegen particulier tarief. Bij het telefonisch aanmelden hiervoor, noteren wij een aantal persoonlijke gegevens. Na deze aanmelding wordt in ieder geval binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

U kunt ook via e-mail contact opnemen met onze (kinder)psychologen voor overige kwesties over aanmelding, vragen of overleg.

Aanmeldingsformulier kinderen en jeugd
Aanmeldingsformulier volwassenen

Wat kost eerstelijnspsychologie?

Eerstelijnspsychologische behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed, indien er sprake is van een  DSM-stoornis. PIP Hilversum beschikt over de door verzekeraars vereiste registraties en lidmaatschappen. Wij hebben met ingang van 2021 contracten gesloten met zorgverzekeraars die vallen onder Achmea, ASR, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, DSW. Er zijn geen contracten met verzekeraars die vallen onder VGZ, ENO, Caresq. In uw polisvoorwaarden vindt u terug of u voor vergoeding in aanmerking komt. Kosten van de behandeling worden verrekend met het eigen risico van de verzekeraar. Sommige verzekeraars of polissen sluiten bepaalde problematiek uit: onder meer relatie- of arbeidsgerelateerde problematiek. Voor deze kwesties kunt u wel bij ons terecht tegen particulier tarief. Een aanvullende verzekering geeft soms een uitgebreidere vergoeding. Het is verstandig om uw verzekeringsvoorwaarden hierover te raadplegen

Kinderpsycholoog
Vergoedingen voor psychologie voor kinderen worden sinds 2015 verzorgd door de gemeenten. Wij hebben een raamovereenkomst met gemeente Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Laren Blaricum, Huizen, Wijdemeren, Gooise Meren). De diverse gemeenten voeren een eigen beleid. U kunt op de betreffende gemeentewebsites kijken wat de voorwaarden zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Kindercoaching en ouderbegeleiding worden niet vergoed. Deze gesprekken zijn mogelijk zonder verwijzing en beschikking. Kosten voor particuliere gesprekken en onderzoek vindt u in de bijlagen.

Volwassenen
Bij behandelingen van volwassenen in de basis-generalistische zorg worden de kosten van gesprekken verrekend met het eigen risico van de verzekeraar.

 

Verdere kosten worden op basis van particulier tarief berekend: € 120,00 per gesprek van 45 minuten.

Aanvullende informatie
Heeft u een afspraak maar bent u onverhoopt verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur van tevoren af. Anders krijgt u toch een factuur. De rekening wordt dan niet vergoed door de verzekering.

 

Wilt u meer informatie over het particuliere tarief van PIP Hilversum of de kosten voor een psychologisch onderzoek? Kijk in de bijlagen of mail ons. 

Stelselwijziging met ingang van 2022

Op 1 januari 2022 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) omgevormd naar een stelsel met een ZorgPrestatieModel. De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel.  In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening. Met ingang van 2022 zullen maandelijks facturen verstuurd worden . Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar (controleert u dat goed voordat we starten) ontvangt u (met ingang van 2022) de factuur via Infomedics (facturen betreffende kosten in 2021 zullen door Famed afgehandeld worden). U kunt deze factuur indienen bij de verzekeraar, die afhankelijk van hun voorwaarden (vraagt u die goed na), de factuur deels of geheel vergoeden.