De vergoeding van PIP

PIP Hilversum geeft duidelijkheid

De stap naar een psycholoog kan onzekerheid met zich meebrengen. U wilt een helder beeld van de kosten en vergoeding. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze zaken bij psychologenpraktijk PIP Hilversum.

 

Voor vragen kunt u ook bellen naar 035 - 720 09 04 of het contactformulier invullen.

Aanmelden bij PIP

Als u zich aan wilt melden bij psychologenpraktijk PIP Hilversum, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Om voor vergoeding door verzekeraar (volwassenen) of gemeente (kinderen en jongeren) in aanmerking te komen, moet de huisarts een vermoeden hebben van een DSM-stoornis.

Zonder verwijzing kunt u bij PIP terecht voor onder meer (kinder)coaching, ouderbegeleiding, arbeidsgerelateerde problematiek. Wij helpen u dan tegen particulier tarief. Bij het telefonisch aanmelden hiervoor, noteren wij een aantal persoonlijke gegevens. Na deze aanmelding wordt in ieder geval binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

U kunt ook via e-mail contact opnemen met onze (kinder)psychologen voor overige kwesties over aanmelding, vragen of overleg.

 

Aanmeldingsformulier kinderen en jeugd
Aanmeldingsformulier volwassenen

Wat kost eerstelijnspsychologie?

Eerstelijnspsychologische behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed, indien er sprake is van een DSM-stoornis. PIP Hilversum beschikt over de door verzekeraars vereiste registraties en lidmaatschappen. Wij hebben met ingang van 2021 contracten gesloten met zorgverzekeraars die vallen onder Achmea, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Caresq. Er zijn geen contracten met verzekeraars die vallen onder VGZ, DSW, ENO en ASR. In uw polisvoorwaarden vindt u terug of u voor vergoeding in aanmerking komt. Kosten van de behandeling worden verrekend met het eigen risico van de verzekeraar. Sommige verzekeraars of polissen sluiten bepaalde problematiek uit: onder meer relatie- of arbeidsgerelateerde problematiek. Voor deze kwesties kunt u wel bij ons terecht tegen particulier tarief. Een aanvullende verzekering geeft soms een uitgebreidere vergoeding. Het is verstandig om uw verzekeringsvoorwaarden hierover te raadplegen

Kinderpsycholoog
Vergoedingen voor psychologie voor kinderen worden sinds 2015 verzorgd door de gemeenten. Wij hebben een raamovereenkomst met gemeente Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Laren Blaricum, Huizen, Wijdemeren, Gooise Meren en Weesp). De diverse gemeenten voeren een eigen beleid. U kunt op de betreffende gemeentewebsites kijken wat de voorwaarden zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Kindercoaching en ouderbegeleiding worden niet vergoed. Deze gesprekken zijn mogelijk zonder verwijzing en beschikking.

Volwassenen
Bij behandelingen van volwassenen in de basis-generalistische zorg worden de kosten van gesprekken verrekend met het eigen risico van de verzekeraar.

 

Verdere kosten worden op basis van particulier tarief berekend: € 105,00 per gesprek van 45 minuten.

Aanvullende informatie
Heeft u een afspraak maar bent u onverhoopt verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur van tevoren af. Anders krijgt u toch een factuur. De rekening wordt niet vergoed door de verzekering.

 

Wilt u meer informatie over het particuliere tarief van PIP Hilversum of de kosten voor een psychologisch onderzoek?

Stelselwijziging sinds 2014

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis-ggz’ en een ‘gespecialiseerde ggz’. Het uitgangspunt hiervan is, dat mensen dichter bij huis en daarmee goedkoper worden behandeld. Zo krijgen patiënten met lichte klachten hulp van hun huisarts. Behandeling van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen vinden plaats in de generalistische basis-ggz. Vanuit de gespecialiseerde ggz wordt hulp aangeboden voor mensen met complexe stoornissen.

Lees hier verder