Op eigen kracht verder

Een psycholoog in Hilversum door wie u betrokken geholpen wordt

Lees verder

 

 In verband met maatregelen rondom COVID verwachten wij van onze cliënten dat zij de RIVM-richtlijnen in acht nemen en niet naar de locatie komen bij klachten.  In geval van klachten kunt u met uw behandelaar overleggen of de afspraak online kan plaatsvinden. In de publieke ruimtes van de Egelantier is het verplicht een mondkapje te dragen. 

Eerstelijnspsychologische zorg is toegankelijk voor iedereen en gericht op het bieden van kortdurende en klachtgerichte zorg. Uit diverse behandelmogelijkheden krijgen volwassenen en kinderen in onze psychologenpraktijk in Hilversum de behandeling die het beste bij u of uw kind aansluit. Zo kunnen 5 tot 15 gesprekken u al voldoende zekerheid geven om op eigen kracht verder te kunnen. Momenteel hebben wij een gemiddelde aanmeldwachtlijst van 12-14 weken (update december 2021). Dit betreft de wachttijd van aanmelding tot intakegesprek. Na intake start de behandeling binnen twee weken (zogenaamde behandelwachttijd). Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder, of u kunt de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen). Wachttijden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de agenda-mogelijkheden. De aanmeldingswachtlijst is niet afhankelijk van uw verzekering of aanmeldklacht.

 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben wij contracten met de Gemeente Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Wijdemeren, Gooise Meren). Voor volwassenen hebben wij contracten met verzekeraars die vallen onder Achmea, CZ, Menzis, ONVZ en Zorg en Zekerheid en ASR.  Op dit moment hebben wij GEEN contract met zorgverzekeraars die vallen onder VGZ, DSW, Caresq en ENO. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het ZorgPrestatieModel gehanteerd door de zorgverzekeraars. In de bijlagen op de Contactpagina vindt u meer informatie. 

 

Vanaf 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Privacystatements vindt u op de contactpagina onder downloads.

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u altijd contact opnemen met de praktijk. Binnen de praktijk zullen we er dan alles aan doen om deze klacht te verhelpen. Mocht dit onverhoopt niet tot een gewenste afwikkeling leiden kunt u zich informeren over de klachten-en geschillenregeling van onze beroepsvereniging LVVP. via de link. Ook op de pagina van P3NLvindt u meer informatie over de mogelijkheden bij klachten. 

 

Een eerstelijnspsycholoog

In de praktijk van PIP Hilversum werken twee GZ-psychologen, die gespecialiseerd zijn in generalistische basis-ggz, en kinder- en jeugdpsychologie. We hebben ruime ervaring in behandeling en diagnostiek van ouderen, volwassenen en kinderen in de eerste lijn. Wij bieden u net als de huisarts snel hulp bij uiteenlopende problemen. Per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. Als uw psycholoog zorgen we op een zo kort mogelijke termijn voor een afspraak in Hilversum.

Wij bieden zorg voor klachten die zijn gerelateerd aan een DSM-stoornis (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Wij hebben voor 2022 contracten gesloten met de zorgverzekeraars ACHMEA, ASR, CZ, MENZIS, OWM en ONVZ. In 2022 is er een nieuw Zorgstelsel, het ZorgPrestatieModel. Meer daarover in de bijlagen op de Contactpagina. Kosten van de behandeling worden verrekend met het eigen risico van de verzekeraar.

Daarnaast bieden wij (kinder)coachingsgesprekken en ouderbegeleiding. Ook arbeidsgerelateerde behandelingen voor volwassenen zijn mogelijk. Deze gesprekken worden niet vergoed.

Wie wij zijn

Cindy van de Velde

Cindy van de Velde

AGB
94004535 / 94056389
Aanwezig:
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Kinderen, jeugd en volwassenen

EMDR practitioner

Kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk

Privacystatement / Kwaliteitsstatuut

Martine van Haelst

Martine van Haelst

AGB
94005052 / 94056444
Aanwezig:
maandag, dinsdag, donderdag 

Kinderen, jeugd en volwassenen
EMDR Practitioner

Kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk

Privacystatement / Kwaliteitsstatuut

Wij zijn aangesloten bij

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
BIG (Geregistreerd in het register van Psychologen)
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
VEN (Vereniging EMDR Nederland