Op eigen kracht verder

Een psycholoog in Hilversum door wie u betrokken geholpen wordt

Lees verder

 

VANWEGE GROTE DRUKTE EN DE NADERENDE ZOMERVAKANTIE NEMEN WIJ TOT NADER ORDE GEEN NIEUWE CLIENTEN AAN. WIJ ADVISEREN U CONTACT OP TE NEMEN MET UW HUISARTS VOOR ALTERNATIEVEN. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK. WIJ ZULLEN HIER LATEN WETEN ALS ER WEER MOGELIJKHEDEN ZIJN VOOR AANMELDING. 

Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer en email (zie de contactpagina). Buiten kantooruren adviseren wij u dringend contact op te nemen met de huisartsenpost. Tijdens vakanties en afwezigheid zullen wij u via de voicemail en website informeren over de vervanging. 

Eerstelijnspsychologische zorg is toegankelijk voor iedereen en gericht op het bieden van kortdurende en klachtgerichte zorg. Uit diverse behandelmogelijkheden krijgen volwassenen en kinderen in onze psychologenpraktijk in Hilversum de behandeling die het beste bij u of uw kind aansluit. Zo kunnen 5 tot 15 gesprekken u al voldoende zekerheid geven om op eigen kracht verder te kunnen. Momenteel is de wachtlijst langer dan drie maanden.  (update 10 juli 2024 ).  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen). Wachttijden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de agenda-mogelijkheden. De aanmeldingswachtlijst is niet afhankelijk van uw verzekering of aanmeldklacht.

 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben wij contracten met de Gemeente Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Wijdemeren, Gooise Meren). Voor volwassenen hebben wij contracten met verzekeraars die vallen onder Achmea, CZ, Menzis, ONVZ en Zorg en Zekerheid, VGZ, Caresq, DSW en ASR.  Op dit moment hebben wij GEEN contract met zorgverzekeraars die vallen onder  ENO. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt hetZorgPrestatieModel gehanteerd door de zorgverzekeraars. In de bijlagen op de Contactpagina vindt u meer informatie. 

Buiten kantooruren, in geval van nood, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Bij vakantie of afwezigheid van uw behandelaar kunt u contact opnemen met de aanwezige collega, via info@piphilversum.nl.  U zult via de afwezigheidsmelding van de email van uw behandelaar op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden voor contact. U kunt altijd contact opnemen met de huisarts. 

Vanaf 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Privacystatements vindt u op de contactpagina onder downloads.

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u altijd contact opnemen met de praktijk. Binnen de praktijk zullen we er dan alles aan doen om deze klacht te verhelpen. Mocht dit onverhoopt niet tot een gewenste afwikkeling leiden kunt u zich informeren over de klachten-en geschillenregeling van onze beroepsvereniging LVVP. via de link. Ook op de pagina van P3NLvindt u meer informatie over de mogelijkheden bij klachten. 

 

Een eerstelijnspsycholoog

In de praktijk van PIP Hilversum werken twee GZ-psychologen, die gespecialiseerd zijn in generalistische basis-ggz, en kinder- en jeugdpsychologie. We hebben ruime ervaring in behandeling en diagnostiek van ouderen, volwassenen en kinderen in de eerste lijn. Wij bieden u net als de huisarts snel hulp bij uiteenlopende problemen. Per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. Als uw psycholoog zorgen we op een zo kort mogelijke termijn voor een afspraak in Hilversum.

Wij bieden zorg voor klachten die zijn gerelateerd aan een DSM-stoornis (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Wij hebben voor 2022 contracten gesloten met de zorgverzekeraars ACHMEA, ASR, CZ, MENZIS, OWM en ONVZ. In 2022 is er een nieuw Zorgstelsel, het ZorgPrestatieModel. Meer daarover in de bijlagen op de Contactpagina. Kosten van de behandeling worden verrekend met het eigen risico van de verzekeraar.

Daarnaast bieden wij (kinder)coachingsgesprekken en ouderbegeleiding. Ook arbeidsgerelateerde behandelingen voor volwassenen zijn mogelijk. Deze gesprekken worden niet vergoed.

Wie wij zijn

Cindy van de Velde

Cindy van de Velde

BIGregistratie 99060895725

AGB 94004535 / 94056389

KVK 32168079
Aanwezig:
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Kinderen, jeugd en volwassenen

EMDR practitioner

Kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk

Privacystatement / Kwaliteitsstatuut

Typ hier tekst

Martine van Haelst

Martine van Haelst

AGB
94005052 / 94056444

KVK 32167551
Aanwezig:
maandag, dinsdag, donderdag 

Kinderen, jeugd en volwassenen
EMDR Practitioner

Kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk

Privacystatement / Kwaliteitsstatuut

Wij zijn aangesloten bij

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) 

Eerstelijnspsycholoog C vd Velde/ M van Haelst

KJ psycholoog M van Haelst/ KJ psycholoog C vd Velde
BIG (Geregistreerd in het register van Psychologen)

M van Haelst/ C vd Velde
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).Visitatiebewijs C van de Velde,visitatiebewijs M van Haelst.
VEN (Vereniging EMDR Nederland, Diploma Practitioner M van Haelstdiploma Practitioner C van de Velde